Gruppesupervision af plejefamilier

Vores grupper til gruppesupervision af plejefamilier dannes for nuværende i samarbejde med Center for Familiepleje i Københavns kommune og familiepleje i Tårnby kommune.

Hvis der er interesse for at danne en ny gruppe til gruppesupervision, er I velkommen til at kontakte os eller få jeres familieplejekonsulent til at kontakte os.

Sammen med andre plejeforældre kan du arbejde med supervision, indsats og metoder til det enkelte barn.

Den første del af supervisionsdagene tager vi teoretisk afsæt i den nyere psykodynamiske udviklingspsykologi, tilknytningsteori, legen som tilgang m.m. Disse dage vil forhåbentlig være med til at give dig en større forståelse af dit barns relationelle- og emotionelle udviklingsniveau, samt en større forståelse af barnets adfærd og de bagvedliggende intentioner. Du vil få eksempler på, hvordan man kan bruge teorien i praksis til at skabe kontakt, nærvær, følelsesmæssig udvikling og psykisk resiliens.

I anden del af supervisionsdagene arbejder vi med børnesupervision, hvor vi tager et barn op og belyser det. Med teorien som fundament ser vi på, hvilken indsats og metoder der er behov for til det enkelte barn. Denne supervisionsform vil give dig en øget forståelse for barnets nærmeste udviklingszone. Der vil også blive stillet skarpt på forskellen på mikro- og makroregulering og effekterne heraf.

Vores erfaring har vist os, at et teoretisk fundament og en god metode dog ikke kan stå alene og skabe forandringer – og derfor arbejder vi også med mentalisering. Mentalisering er evnen til at til at fornemme og nuancere egne følelser og refleksioner samt skabe kendskab til egne handlemønstre og selvbeskyttelsesstrategier og at forstå andres følelsesliv. Dette er et væsentligt fokus, da det fremmer evnen til at indgå i samspil med andre mennesker, så der herigennem skabes en oplevelse af samhørighed og grobund for sekundære tilknytningsmønstre. Herudover skabes der også en udvidelse af egen mentaliseringsevne for på bedste vis at kunne passe på sig selv som plejeforældre, da dette kan være et hårdt felt at befinde sig i. Vi ser derfor på metoder til at forebygge og arbejde med omsorgstræthed. Dette er vigtigt, da skrøbelige børn med umodne nervesystemer har behov for voksne med modne og rolige nervesystemer og en fleksibel mentaliseringsevne for at skabe mulighed for en positiv udvikling og trivsel.

Et gruppesupervisionsforløb forløber over 6 gange a. 5 timer. Der er plads til 8 plejefamilier på et hold og dermed max 16 personer.

Tina Hutnik

Egesvinget 22
4180 Sorø
Telefon: 20 76 25 95
CVR. 37123129

Der er ikke fast telefontid. Svarer jeg ikke med det samme, så læg en besked eller send en sms eller e-mail, så vender jeg tilbage hurtigst muligt.