• Supervision af plejefamilier

Supervision af plejefamilier

Har du behov for en dybere forståelse af dit plejebarns følelsesmæssige udvikling? Og hvordan du kan arbejde traumesensitivt med dit plejebarn?

I mine supervisioner med plejeforældre tager jeg udgangspunkt i de udfordringer, forståelsesspørgsmål eller problematikker, som plejefamilien søger hjælp til. Dette kan jeg fx gøre via en børnesupervision, hvor barnet vurderes og belyses med udgangspunkt i dets følelsesmæssige udvikling eller som en mere generel supervision, hvor en problematik eller udfordring udfoldes. Jeg gør meget ud af at koble konkrete metoder og tilgange på den teoretiske forståelse, så I har noget konkret at arbejde videre med i forhold til barnet.

Gennem denne supervisionsform opnås en systematisk og generel forståelse af tanken bag barnets følelsesmæssige udvikling og barnets tilknytningsadfærd. Et indblik i nærmeste udviklingszone og evnen til at skelne mellem makro- og mikroregulering samt at forstå barnets mulige traumehistorik ud fra et traumesensitivt perspektiv og forståelsesramme.

I mit supervisionsrum arbejder jeg også med plejefamiliens egen mentaliseringsevne. Mentalisering er evnen til at fornemme og nuancere egne følelser og refleksioner samt skabe kendskab til egne handlemønstre og selvbeskyttelsesstrategier og at forstå andres følelsesliv. Dette er et væsentligt fokus, da det fremmer evnen til at indgå i samspil med andre mennesker, så der herigennem skabes en oplevelse af samhørighed og grobund for sekundære tilknytningsmønstre. Herudover skabes der også en udvidelse af egen mentaliseringsevne for på bedst mulig vis at kunne passe på sig selv som plejeforældre, da dette kan være et hårdt felt at befinde sig i. Vi ser derfor også på metoder til at forebygge og arbejde med omsorgstræthed. Dette er vigtigt, da skrøbelige børn med umodne nervesystemer har behov for voksne med modne og rolige nervesystemer og en fleksibel mentaliseringsevne for at skabe mulighed for en positiv udvikling og trivsel.