Kurser

Jeg udbyder og afholder kurser i hele Danmark i samarbejde med forskellige kompetente samarbejdspartnere. Du er altid velkommen til at kontakte mig for nærmere uddybning af de forskellige kurser, og der vil altid være plads til at tilrettelægge et kursus ud fra jeres behov og ønsker.

Kurserne tager udgangspunkt i relevant teori koblet med praksis og metode. Vi har stor erfaring med at kunne tale ind til forskellige målgrupper med meget forskellig baggrund og teoretisk fundament. Vi har en solid og mangeårig erfaring i arbejdet med plejefamilier og med personale, der arbejder med udsatte børn og unge. Vores tilgang er en kombination af teori og praksis. Teorien danner grundlaget, og praksis folder det ud, så forståelsen bliver bundet op på erfaringer fra hverdagen. Undervisningsformen er en vekselvirkning mellem teori, praksis, metoder, videoklip og øvelser.

Vi afholder blandt andet kurser med følgende tematikker:

 • Barnets følelsesmæssige udvikling – Den treenige hjerne
 • Traumers betydning for børn og unges udvikling
 • Belastningspsykologi og omsorgstræt hos mennesker der arbejder med udsatte
 • Sorg og krise hos børn og unge
 • Tilknytningens betydning for barnet udvikling
 • Udvikling af mentalisering og mentaliseringens betydning
 • Angst og selvskade hos børn og unge
 • Udvikling af børn seksualitet og børn og unge udsat for seksuelle overgreb
 • Hvordan forstår vi teenageren?
 • Den legene tilgang
 • Skoleliv for børn med specielle behov
 • Forældresamarbejde
 • Den nødvendige berøring