• Terapi for unge

    Terapi for unge

Terapi for unge

I terapien med de unge tager jeg udgangspunkt i mentaliseringsbaseret terapi, som har det formål at hjælpe mennesker med at fortolke deres egne og andres adfærd som meningsfuld. Mentalisering handler om at kunne forestille sig sine egne og andre menneskers tanker, følelser, behov og antagelser og koble dem til matchende handlinger. Mentalisering er vigtigt i forhold til at skabe identitet, selvfølelse og relationer. Derudover benytter jeg dele fra dialektisk adfærdsterapi, som er en terapiform, hvis formål er at hjælpe personer med blandt andet personlighedsforstyrrelser med at regulere ekstreme følelser og undgå uhensigtsmæssig og selvskadende adfærd. Herudover arbejder jeg intensivt med at opbygge den terapeutiske alliance med den unge, da alliancen mellem terapeut og klient er en af de vigtigste fælles faktorer for al effektiv terapi. At opnå en god alliance og sikre et udviklingsfremmende samspil kan skabe en tryg tilknytningsrelation, hvilket er afgørende for processen i det terapeutiske rum.

I terapien med den unge arbejdes der på at lukke nænsomt op for problemstillinger og potentielle traumer gennem både verbale og nonverbale metoder for at kunne bearbejde og integrere disse potentielle traumer. Herudover arbejdes der med forskellige metoder inden for den kognitive adfærdsterapi og psykoedukation for skabe en bedre egen forståelse af sig selv samt arbejde med hensigtsmæssige handlestrategier fremadrettet.