• Legeterapi

    En legende terapiform der baserer sig på barnets følelsesmæssige udvikling, samt traumefokuseret behandling.

  • Legeterapi

    En legende terapiform der baserer sig på barnets følelsesmæssige udvikling, samt traumefokuseret behandling.

Legeterapi

Legeterapi er en legende terapiform der baserer sig på barnets følelsesmæssige udvikling, samt traumefokuseret behandling.

Jeg tager i min legeterapeutiske tilgang udgangspunkt i både en struktureret og non-direktiv tilgang til barnet med udgangspunkt i den psykodynamiske forståelse af barnet og dets vanskeligheder.

Legeterapi er en kommunikationsproces, hvori der foregår et intensivt samspil mellem barn og terapeut. Kommunikationen finder sted gennem leg på såvel symbolsk, sprogligt, kropsligt og motorisk plan. I legeterapien præsenterer barnet i sin omgang med legetøjet det, der har gjort mest indtryk på det på et bevidst og ubevidst plan. Barnet kan her give udtryk for de følelsesmæssige konflikter, som det bærer på, og som bremser dets personligheds- og sociale udvikling. I legeterapien udvikler barnet sig og lærer at mestre og arbejde med det, der er lystbetonet samt det, der er svært, ubegribeligt og konfliktfyldt.

Denne terapiform henvender sig til børn med følelsesmæssige vanskeligheder på både på sanse, føle og mentaliseringsniveau samt til børn med potentielle traumer. Terapiformen benyttes ligeledes til børn med adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder, da den høj grad også arbejder med, at styrke barnets relationelle kompetencer.

Legeterapien tager afsæt i opstartssamtaler med forældre eller plejeforældre eller i observationer af barnet i hjemmet, skolen eller på institutionen. Der udarbejdes en grundig afdækning af barnets følelsesmæssige vanskeligheder og traumebelastning, og ud fra denne afdækning planlægges et legeterapeutiskforløb, som er tilpasset barnets vanskeligheder, traumer og følelsesmæssige udviklingsniveau.

Asymmetrisk voksenrelation

Barnet indgår i terapien i en asymmetrisk voksenrelation, hvilket styrker barnets følelsesmæssige udvikling. Der arbejdes indenfor barnets nærmeste udviklingszone med barnets følelsesmæssige og relationelle kompetencer gennem mikroregulering. Aktiviteterne bygger på samspil, hvor barnet næres med den sensitive og nærværende kontakt, som er nødvendige for at igangsætte dets følelsesmæssige udvikling. Ud over legeaktiviteterne med målrettet legetøj eller samspil benyttes også den non-direktive tilgang med leg i sandkasse og fx musik og mindfulness i terapiforløbet. Herudover fokuserer jeg på den fysiske-, kropslige- og sanseintegrerende tilgang i det terapeutiske arbejde med barnet. Denne kropslige tilgang til barnet er vigtig, da kroppen husker og belastede børn og unge ofte lider af sanseforstyrrelser samt psykosomatiske reaktioner. Jeg arbejder fx med forskellige bevægelsesmønstre, sanseintegration og fysisk kontakt til barnet.

En terapisession tager 45-60 minutter, hvor jeg vil være alene med barnet. Et vellykket resultat forudsætter et tæt samarbejde. Hvis forældre eller plejeforældre sideløbende er i et supervisionsforløb hos mig, vil jeg undervejs videregive konkrete metoder og opgaver, som styrker det, der arbejdes med i terapien. Dette vil fremme udviklingsprocessen hos barnet, da barnet stimuleres med aktiviteter mange gange dagligt mellem terapisessionerne.